Değerli meslektaşlarım;

 

Birkaç soruda çeşitli endikasyonlarda dişsiz bölgelerde uygulanan ürünümüze gelen dikey kuvvetlerle ilgili olarak yapmış olduğumuz çalışma neticesinde;

İlk olarak ülkemizin değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent Cumhur Uludağ ve Doç. Dr. Emre Tokar ‘ın yedi sene evvel yapmış bulundukları ürünümüzde ilgili stres analizlerindeki bir takım tespitleri vurgulayarak başlamak istiyorum.

Yapılan test analizlerinde altçenede üç implant kullandıkları belirtilmiş, ortadaki implantın 11 mm sağına ve soluna iki implant yerleştirilmiş ve bunlar bir barla bağlanmış distallerine kilit sistemini oluşturan ürünümüz bağlanmıştır.

.DSCF3894.JPG

Screenshot_2.png

 

Yani mantık olarak bizim ön üç implant üzerine 8 üye seramik kron çalışmamız ve distallerine sistemimizin kron aparatlarının yerleştirilmesi ile oluşturulan yapı ile implantlar birbirine tek parça bir yapı oluşturmuştur.

Yapılan test analizinde dişsiz alanda 6 no’lu diş bölgesine isabet eden noktada dikey olarak 100 N kuvvet uygulanmış ve bunun neticesinde de sağ implantın apex bölgesinde 1.39 mm N, dişsiz bölgede ise 1.22 N stres çizgileri gözlemlenmiştir.

Ortadaki implantta ve soldaki implantta apex bölgesinde ve sol dişsiz bölgede stres çizgileri oluşmamıştır.

DSCF3907.png

 

Dolayısıyla üç implantla yapılan sabit uygulamanın distallerine uyguladığımız rk-1 Uni C bu isimli ürünümüzün uygulanmasıyla yapılan çalışmada yıkıcı kuvvetlerin etkisinin implantlar tarafından karşılanamayacağı gibi bir endişeyle bize sorulmuştur, test analizlerinde de görüldüğü üzere ürünümüzün uygulandığı implantların distaline uygulanan 100 N dikey kuvvetin oluşturduğu 1.39 N stres kabul edilebilir orta derecede stres kategorisindedir. Ayrıca ürünlerimizin yedi numaralı dişin alt bölümünde eyer (saddle) formunda uyumlu seramik yapılarak dişsiz alana gelen çiğneme kuvvetlerinin krete iletilmesi sağlanmıştır.

 

Dişsiz alana gelecek çiğneme kuvvetleri ürünümüzün bünyesinde mevcut POM (Polioksimetilen) yapıdaki tutucu ile absorbe edilerek ve tasarımdan kaynaklanan 6 dereceye kadar resiliens özelliğiyle beraber eyer (saddle ) tarzında seramik çalışmasıyla uyumlu olduğu krete iletilir .

rk-1 Uni C Plus adındaki bu ürünümüz bu potansiyele sahip olmakla birlikte, uyumlu kret desteği sayesinde bu 6  dereceden kretin müsaade ettiği kadarını kullanacak  ve destek elemanlarını  kuvvet aktarımından koruyacaktır.

Bütün bunları hesaplarken aslında çiğneme kuvvetlerinin etkisini 3 bölge halinde inceledik ve sonuçta bunların bileşkesini düşünerek sonuca vardık. Şöyle ki;

  1. Bölge destek elemanların kendisine direk gelen dikey ve yatay kuvvetler, burada pratikte destek olacağına yeterli kanaat getirdiğimiz ve endikasyon onayı verdiğimiz vakalarda bir problem yaşamıyoruz.
  2. Bölge destek elemanlarının bağlantısı olduğu alanlardaki ara gövde veya hassas tutucu bağlantısı üzerine gelen etkili kuvvetlerin etkileri.

Burada da devreye ante kuralını sokarak bir kanaate varabiliriz.

Faydalandığım kaynaklar;

 Ders konusu: Sabit protezlerde destek diş seçimi ve köprü biyomekaniği

            Prof.Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan

            Ankara Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi

 

Dişler yapısal olarak sabit protez desteği olarak değerlendirilirken; mevcut kron-kök oranına, dişin kök konfigürasyonuna ve periodontal membranın kapladığı yüzey alanına bakılır.